BLOKOVÉ KOTOLNE

NOVÁ MODERNÁ KOTOLŇA ZA KRÁTKY ČAS

Náš TOP produkt

Návrh a realizácia blokových kotolní

Pomôžeme vám vymeniť zdroj tepla za efektívnejší

Máte haváriu tepelného zdroja alebo pripravujete výmenu starej kotolne za novú a nechcete aby vás realizácia obmedzovala?

Pomôžeme vám s návrhom a realizáciou vašej novej kotolne - skrátenie času a nákladov na prípravu projektu a realizáciu, minimálne obmedzenie prevádzky pri samotnej realizácii, zníženie nákladov na vykurovanie a diaľkový dohľad pri prevádzke.

Prečo ?

KONDENZAČNÁ TECHNIKA

Hospodárnu prevádzku kondenzačných kotlov vo vykurovacích sústavách v podstatnej miere ovplyvňujú pomery v technologickom zapojení zdroja tepla a sekundárne siete.

Kondenzačný režim je tým hospodárnejší, čím je väčší rozdiel medzi teplotou rosného bodu spalín a teplotou vykurovacej vody  vo vratných rozvodných rúrach.

Určujúcim pri tom je projektant. Pri rekonštrukciách zastaraných zdrojov otázka nasadenia kondenzačnej techniky je vhodná vtedy, ak sekundárna sieť pôvodne navrhnutá na spád 90/70°C v skutočnosti nikdy nebola na tento spád prevádzkovaná z dôvodu značného predimenzovania a súčasného zatepľovania objektov.

Svetový trend výrobcov kotlových jednotiek je vedený k  technológiám nízkopotenciálnych tepelných sústav, ktoré maximálne obmedzujú straty spôsobené vysálaním a vedením tepla do okolia mimo hranice vykurovacej sústavy t.j. straty v rozvodných sústavách, straty kotlových jednotkách atď.

Tento trend vedie súčasne k lepšiemu využitiu obnoviteľných zdrojov tepla pri vhodnom spojení s tradičnými zdrojmi.

Pokrok v technológiách materiálových umožnil lepšie využitie tepla v spalinách a to konštrukciou kondenzačných kotlov za prijateľné ceny i pri vyšších výkonoch.

Ďalším dôležitým prvkom vykurovacej sústavy je vlastné hydraulické zapojenie tepelného zdroja.

Treba si uvedomiť, že samotné použitie kondenzačných kotlov pri rekonštrukciách zastaraných zdrojov nestačí. Pre kondenzačnú prevádzku je nutné vytvoriť podmienky aby kondenzácia mohla prebiehať počas čo najdlhšieho časového obdobia chodu kotla. Klasické zapojenie kotlov nevytvára podmienky privádzania čo najchladnejšej vody do kondenzačného kotla.

Úsporné

BLOKOVÉ KOTOLNE

Blokové kotolne sú kompletné technologické zariadenia na výrobu tepla, skompletizované do ucelených technologických blokov. Základné požiadavky na takýto technologický celok:

 • qxio-ios-circle-filledKompaktná technológia umiestnená v minimálnych technologických priestoroch
 • qxio-ios-circle-filledMinimalizované prepravovacie nároky na špeciálne transportné zariadenia
 • qxio-ios-circle-filledJednoduché osadenie v mieste použitia
 • qxio-ios-circle-filledJednoduché pripojenie na technologické siete

Samotný technologický zdroj tepla pozostáva z kotlovej jednotky so spaľovacím zariadením pre daný druh paliva ( spravidla zemný plyn alebo olej), zabezpečovacieho a doplňovacieho zariadenia na udržovanie tlaku ohrievaného média, plne vybavená automatika riadenia a odovzdávacieho zariadenia tepla do sekundárnej siete.

Ďalšie štandardné bloky tvoria technológie na ohrev TÚV, zariadenie na udržovanie tlaku v okruhu ÚK s úpravou kvality vody a blok združeného rozdeľovača ÚK pre viacej vetiev.

Typy

KONDENZAČNÉ KOTLY

Typy kotlov a ich výkonové rady

Daný typ kotlov - teplovodné kotly sú kompaktné kondenzačné jednotky s integrovaným horákom, v prevedení telesa so špeciálnej hliníkovej zliatiny s minimálnym vodným obsahom. Základná výrobná výkonová rada:

 • qxio-ios-circle-filledCGB2 (typ 100) - výkonová rada: 55 kW, 75 kW, 100 kW
 • qxio-ios-circle-filledMGK2 (typ 300) - výkonová rada: 130 kW, 170 kW, 210 kW, 250 kW, 300 kW
 • qxio-ios-circle-filledMGK2 (typ 630) - výkonová rada: 390 kW, 470 kW, 550 kW, 630 kW, 800 kW, 1000 kW

Kotle sú zapojené na primárnej strane oddeľovacieho výmenníka paralelne v dvojici alebo v trojici s výkonom od 100 kW do 3000 kW.

Blokový zdroj je aj vo variante konceptu pre montáž do kontajneru s usporiadaním ako modulárny systém s maximálnym výkonom do 5000 kW.

Jeden zdrojový blok pozostáva s dvoch kotlov, oddeľovacieho výmenníka na výstupe do siete Uk, bloku úpravne vody s expanzným systémom pre kotlový okruh, elektroinštalácie, merania a regulácie vrátane diaľkového internetového dozoru, vnútorného rozvodu plynu a vody, osvetlenia s kamerovým vnútorným monitorovaním priestoru.

Ukážka

NÁVRH BLOKOVEJ KOTOLNE

3 kroky

Realizácia zákazky pre váš objekt

1

Plánovanie

Spolu s Vami naplánujeme priebeh celej zákazky s odbornou starostlivosťou, samozrejmosťou je naše poradenstvo.

Naše referencie qxio-ios-arrow-thin-right

2

Realizácia

Naši kvalifikovaní pracovníci z jednotlivých oborov zrealizujú Vašu zákazku s dôrazom na presnosť, kvalitu a odbornosť.

Naše referencie qxio-ios-arrow-thin-right

3

Odovzdanie

Dielo Vám odovzdáme a zabezpečíme záručný i pozáručný servis, odbornú starostlivosť i poradenstvo i v budúcnosti.

Naše referencie qxio-ios-arrow-thin-right
1 +
odborníkov
1 +
na trhu
1 +
klientov
1 +
realizácií

Modernizácia kotolní a zníženie prevádzkových nákladov

BLOKOVÉ KOTOLNE

Realizujeme modernizáciu kotolní efektívnym spôsobom, kde pri realizácie kotolní znižujeme náklady na realizáciu a minimalizujeme odstávky zdroja tepla.

Viac info qxio-ios-arrow-thin-right

VÝROBA

Zaoberáme sa i presnou strojnou výrobou, elektromontážami a zámočníckymi a zváračskými prácami.

Viac info qxio-ios-arrow-thin-right

MONTÁŽ

Poskytujeme komplexné služby montáže v segmente VODA - ÚK - PLYN a montáže výrobkov z našej vyýroby (blokové kotolne, strojná výroba, MaR).

Viac info qxio-ios-arrow-thin-right

SERVIS a REVÍZIE

Vykonávame servis a revízie nami montovaných zdrojov tepla, záručný a pozáručný servis výrobkov.

Viac info qxio-ios-arrow-thin-right

MaR

Dodávka a montáž regulačnej techniky, výroba ethernetových prevodníkov, kompletáž a oživovanie riadicich systémov, internetový diaľkový dohľad.

Viac info qxio-ios-arrow-thin-right
Kto sme

Znižujeme náklady na vykurovanie

Sme profesionáli vo svojom obore

Poskytujeme komplexné služby od prípravy projektovej dokumentácie, cez výrobu zariadení a montáž blokových kotolní, vykurovacích systémov a MaR až po záručný a pozáručný servis nami dodávaných zariadení.

Zistiť viac qxio-ios-arrow-thin-right

Naše služby využívajú klienti už od roku 1993

1 +
rokov skúseností
1 +
spokojných klientov

Chcete nový efektívny zdroj tepla ?

Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu - PORADÍME VÁM


BYTAS, s.r.o. | Trenčín - návrh a realizácia blokových kotolní, strojná výroba, montáž VODA - ÚK - PLYN, záručný a pozáručný servis kotlov a plynospotrebičov, dodávka a montáž MaR, výroba ethernetových prevodníkov a internetový diaľkový dohľad nad zdrojmi tepla.

BYTAS, s.r.o.

 • qxio-ios-arrow-forwardHome
 • qxio-ios-arrow-forwardReferencie
 • qxio-ios-arrow-forwardKontakt

Spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.15010/R.

Služby

 • qxio-ios-arrow-forwardBlokové kotolne
 • qxio-ios-arrow-forwardVýroba
 • qxio-ios-arrow-forwardMontáž
 • qxio-ios-arrow-forwardServis
 • qxio-ios-arrow-forwardMaR

Kontakt

 • qxio-ios-arrow-forward0904 698 935
 • qxio-ios-arrow-forwardbytas@bytas.sk
 • qxio-ios-arrow-forwardĽ.Stárka 16, 911 05 Trenčín
 • qxio-ios-arrow-forwardIČO: 31637112
 • qxio-ios-arrow-forwardIČ DPH: SK2020526354